Dysocjacja
Czym są sole?
Posted On Lipiec 9, 2015 | Brak komentarzy

Sole są związkami chemicznymi, które są produktami reakcji kwasu z zasadą. Labilne atomy wodoru kwasu pozostają w całości bądź też w części zastąpione atomami/grupami o dodatnim ładunku. Sole zbudowane są z dodatniego kationu oraz ujemnego [...]

Czym jest elektrolit?
Posted On Listopad 17, 2014 | Brak komentarzy

Termin elektrolit nie odnosi się wyłącznie do jednego znaczenia. Po pierwsze terminem tym określa się roztwór zdysocjowanych substancji jonowych oraz ciekłe formy substancji jonowej. Ze względu na to, że w roztworze znajdują się swobodne jony, [...]

Dysocjacja elektrolityczna i termiczna
Posted On Październik 18, 2014 | Brak komentarzy

Terminem dysocjacja określa się rozpad cząsteczek związków chemicznych. Istnieją różne rodzaje dysocjacji. Dysocjacja elektrolityczna jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony. Zachodzi przy użyciu określonego rozpuszczalnika (najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda). Związkiem chemicznym określa [...]

Dysocjacja elektrolityczna
Posted On Czerwiec 15, 2013 | Brak komentarzy

Odkrywcą dysocjacji elektrolitycznej jest szwedzki chemik Svante Arrhenius i miało to miejsce w roku 1887. Podzielił on substancje chemiczne na: elektrolity, czyli roztwory substancji przewodzące prąd elektryczny oraz nieelektrolity czyli roztwory substancji nieprzewodzące prądu elektrycznego. [...]

Kwas azotowy

Kwas azotowy

Styczeń 13, 2013 | Brak komentarzy
Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru

Październik 26, 2012 | Brak komentarzy
Dysocjacja kwasów

Dysocjacja kwasów

Czerwiec 2, 2012 | Brak komentarzy
Dysocjacja

Dysocjacja

Kwiecień 9, 2012 | Brak komentarzy