Dysocjacja

Przeglądasz "Teoria"Kategoria

nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2 ) jest nieorganicznym związkiem chemicznym należącym do grupy nadtlenków. Po raz pierwszy otrzymał go Louis Thénard w 1818 roku w wyniku zakwaszenia roztworu składającego się z nadtlenku baru przez kwas azotowy(V). Nadtlenek wodoru jest to bezbarwna ciecz, [...]

Październik 26, 2012 Teoria
dysocjacja chlorku sodu

Dysocjacja jonowa chlorku sodu

Cząsteczki substancji które możemy rozpuścić w wodzie rozpraszają się w sposób równomierny pomiędzy jej cząsteczkami, tworząc w ten sposób roztwór wodny. Elektrolitem nazywamy substancję, która rozpuszcza się i tworzy roztwór posiadający jony. Takimi elektrolitami są: sole, wodorotlenki, a także kwasy [...]

Wrzesień 16, 2012 Teoria
reakcja-zobojetniania

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania, która zwana jest również reakcją neutralizacji to proces zachodzący pomiędzy kwasem i zasadą, którego efektem jest zmiana pH środowiska reakcji w stronę w obojętnego odczynu. Wynikiem jej jest powstanie soli i często lecz nie zawsze wody. Rozpatrując tą [...]

Sierpień 26, 2012 Teoria
stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji, moc kwasu

Stopieniem dysocjacji nazywamy stosunek moli cząsteczek związku chemicznego, ulegających rozpadowi do liczby moli cząsteczek danego związku, który znajduje się w roztworze, bądź w fazie gazowej albo stopie, gdzie zaszła dysocjacja elektrolityczna. Stopień dysocjacji jest zależny od struktury danego związku, dla [...]

Sierpień 3, 2012 Teoria
autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody zwana również autoprotolizą wody jest samorzutną dysocjacją elektrolityczną cząsteczek H2O, która zachodzi w ciekłej wodzie. Proces autodysocjacji ma znaczenie praktyczne, decyduje np. o zdolnościach wody do rozpuszczenia substancji jonowych. Stała równowagi w tej reakcji jest podstawą skali pH. [...]

Lipiec 14, 2012 Teoria