Dysocjacja

Przeglądasz "Teoria"Kategoria

dysocjacja soli

Dysocjacja elektrolityczna soli

Niektóre z soli są rozpuszczalne w wodzie a ich roztwory są przewodnikami prądu elektrycznego. Skutkiem oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody oraz soli jest powstanie jonów, posiadających swobodę ruchu, które są także nośnikami ładunków. Jony posiadają ładunek, kationy charakteryzują się ładunkiem dodatnim, [...]

Czerwiec 24, 2012 Teoria
dysocjacja kwasow

Dysocjacja kwasów

Roztwory kwasów, które posiadają właściwości przewodzenia prądu elektrycznego to elektrolity. Woda powoduje, że cząsteczki kwasów elektrycznie obojętnych ulegają rozpadowi się na jony, proces ten nazywany jest to dysocjacją elektrolityczną. Jony posiadające ładunek dodatni to kationy, a posiadające ładunek ujemny to [...]

Czerwiec 2, 2012 Teoria
dysocjacja termiczna

Dysocjacja termiczna

Dysocjacja termiczna zwana również termolizą (z greckiego thérmē oznaczające ciepło, gorąco oraz lýsis czyli rozpuszczenie, rozluźnienie) –jest rozpadem na mniejsze cząsteczki albo atomy pod wpływem temp. cząsteczek – molekuł związków chemicznych czyli jednorodnych połączeń przynajmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych. Odbywa [...]

Maj 12, 2012 Teoria
dysocjacja-jonowa

Dysocjacja jonowa (elektrolityczna)

Dysocjacja elektrolityczna zwana dysocjacją jonową jest procesem rozpadu jakiemu podlegają cząsteczki związków chemicznych. Do procesu tego potrzebny jest rozpuszczalnik polarny, którym zazwyczaj jest woda. Wynikiem rozpadu są jony (kationy oraz aniony). Dysocjacja została odkryta w roku 1878 przez Svante Arrheniusa [...]

Kwiecień 22, 2012 Teoria
dysocjacja

Dysocjacja

Dysocjacja zachodzi w związkach chemicznych i jest rozpadem cząstek na atomy, jony lub prostsze cząsteczki do których należą wolne rodniki. 1. Dysocjacja jonowa, która jest rozpadem cząsteczek elektrolitu elektroobojętnych na jony do których należą aniony oraz kationy. Jest to proces [...]

Kwiecień 9, 2012 Teoria