Dysocjacja

Czym jest elektrolit?

dysocjacja

Termin elektrolit nie odnosi się wyłącznie do jednego znaczenia. Po pierwsze terminem tym określa się roztwór zdysocjowanych substancji jonowych oraz ciekłe formy substancji jonowej. Ze względu na to, że w roztworze znajdują się swobodne jony, istnieje możliwość przewodzenia prądu elektrycznego.

Ponadto terminem elektrolit określa się każde medium, które jest zdolne do przekazywania jonowego ładunku pomiędzy elektrodami (jonowe przewodzenie prądu elektrycznego).

W drugim wypadku elektrolity można dzielić na ciekłe czyli płynne oraz suche czyli stałe. O ile roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zawsze jest medium zdolnym do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego, o tyle medium nie zawsze jest roztworem zdysocjowanych substancji jonowych.
Przykładem roztworu zdysocjowanych substancji jonowych mogą być wodne roztwory zasad, kwasów, soli, a także stopy wyżej wymienionych związków. Względem elektrolitów można zastosować również podział na elektrolity słabe oraz mocne. W tym przypadku o przynależności do danej grupy decyduje stopień dysocjacji elektrolitów – dysocjacja jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem określonego rozpuszczalnika (przykładowo wody).

Elektrolity słabe to elektrolity jedynie po części zdysocjowane na jony (przykładowo H2S czyli siarkowodór). Elektrolity mocne to elektrolity, które są całkowicie zdysocjowane na jony (dla przykładu wodorotlenki berylowców, litowców, kwasy, duża część nieorganicznych soli, które są rozpuszczalne w wodzie). Istnieją także elektrolity binarne dysocjujące na aniony i kationy (w takiej samej ilości).

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz