Dysocjacja

Czym są sole?

dysocjacja

Sole są związkami chemicznymi, które są produktami reakcji kwasu z zasadą. Labilne atomy wodoru kwasu pozostają w całości bądź też w części zastąpione atomami/grupami o dodatnim ładunku. Sole zbudowane są z dodatniego kationu oraz ujemnego anionu, czyli tak zwanej reszty kwasowej.

Wśród soli wyróżnia się sole nasycone, nienasycone oraz tak zwane hydraty. Sole nasycone to sole, w których nie występują kwaśne atomy wodoru oraz grupy hydroksylowe. Sole nienasycone dzieli się na hydroksosole (sole zasadowe, zawierają grupy hydroksylowe) oraz wodorosole (sole kwaśne, zawierają kationy wodoru). Jeśli natomiast chodzi o hydraty, są one solami, które posiadają cząsteczki wody wbudowane w sieć krystaliczną.

Wykorzystanie soli jest bardzo powszechne, stosuje się je bowiem zarówno w budownictwie, przemyśle spożywczym, w komunikacji jak i jako nawozy mineralne. Występują one w żywych organizmach oraz jako minerały. Niemal wszystkie rozpuszczalne sole w wodzie ulegają takiemu zjawisku jak dysocjacja elektrolityczna. Sole bardzo często tworzą kryształy, które zawierają kationy oraz aniony ułożone w uporządkowany sposób. Nie można z nich wyróżnić pojedynczych cząsteczek soli. Zwyczajowo sole mają budowę jonową, choć istnieją również sole posiadające budowę kowalencyjną.

Pewien problem może powodować i wprowadzać w błąd nazewnictwo soli, ponieważ zazwyczaj sole kwaśne oraz zasadowe mają odczyn odwrotny od swojej nazwy. Warto pamiętać kilka prostych zasad: roztwory wodne soli mocnych zasad oraz mocnych kwasów posiadają odczyn obojętny, z kolei sole mocnych kwasów oraz słabych zasad mają odczyn kwaśny. Sole mocnych zasad oraz słabych kwasów natomiast mają odczyn zasadowy. Sole słabych zasad i słabych kwasów mogą posiadać zarówno odczyn kwaśny jak i zasadowy (jest to uzależnione os stałych dysocjacji zasady i kwasu).

 

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz