Dysocjacja

Dysocjacja elektrolityczna soli

dysocjacja soli

Niektóre z soli są rozpuszczalne w wodzie a ich roztwory są przewodnikami prądu elektrycznego. Skutkiem oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody oraz soli jest powstanie jonów, posiadających swobodę ruchu, które są także nośnikami ładunków. Jony posiadają ładunek, kationy charakteryzują się ładunkiem dodatnim, natomiast aniony ładunkiem ujemnym.

Sole, które rozpuszczają się w wodzie ulegają rozpadowi na jony czyli dysocjacji jonowej, którą nazywamy także dysocjacją elektrolityczną.

Jony dodatnie to kationy metalu, natomiast jony ujemne to aniony reszty kwasowej. Reszta kwasowa powstaje wówczas kiedy z cząsteczki kwasu zostanie zabrany wodór.

dysocjacja soli wzor

Dysocjacja elektrolityczna soli, gdzie:

Me – oznacza symbol metalu

R – to reszta kwasowa

n – jest wartościowością metalu = jest ilością reszt kwasowych bądź ich wielokrotnością

m – jest wartościowością reszty kwasowej = jest ilością atomów metalu bądź ich wielokrotnością = jest ilością atomów wodoru znajdujących się w kwasie

Kationów metalu jest tyle co liczba, która jest znajduje się za symbolem oznaczającym metal. Mają one taką ilość ładunków dodatnich, jak wartościowość metalu.

Liczba anionów reszt kwasowych wynosi tyle, ile liczba, która znajduje się poza nawiasem, w środku którego zapisana jest reszta kwasowa. Brak nawiasu oznacza jedną resztę kwasową, czyli powstanie jednego anionu. Aniony reszty kwasowej posiadają taką ilość ładunków ujemnych, jak wartościowość reszty kwasowej.

Reakcja dysocjacji elektrolitycznej nie zachodzi w solach nierozpuszczalnych w wodzie.

rozpuszczalnosc soli

auto do ślubu

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz