Dysocjacja

Dysocjacja kwasów

dysocjacja kwasow

Roztwory kwasów, które posiadają właściwości przewodzenia prądu elektrycznego to elektrolity. Woda powoduje, że cząsteczki kwasów elektrycznie obojętnych ulegają rozpadowi się na jony, proces ten nazywany jest to dysocjacją elektrolityczną. Jony posiadające ładunek dodatni to kationy, a posiadające ładunek ujemny to aniony.

Autorem teorii tłumaczącej zachowanie elektrolitów na skutek działania wody jest szwedzki uczony Arrhenius. Zgodnie z nią na skutek rozerwania wiązania znajdującego się w cząsteczce kwasu, tworzy się kation wodoru, wówczas gdy atom wodoru pozbawiony jest elektronu walencyjnego. Elektron ten pozostaje przy reszcie kwasowej i powstaje tzw. anion reszty kwasowej.

Dysocjacja kwasu solnego:

HCl -> H++ Cl-

Wynikiem dysocjacji jest kation wodorowy oraz anion chlorkowy. Za kwaśny odczyn kwasów odpowiadają jony H+.

Właściwością wieloprotonowych kwasów jest wieloetapowa dysocjacja. Przykładem kwasu dwuprotonowego jest H2 SO 4 (kwas siarkowy), kwasu trójprotonowego H3PO4 (kwas fosforowy).

Dysocjacji kwasów w jej wyniku powstaje kation wodoru oraz anion reszt kwasowych.

Nazwy oraz wzory powstałych reszt kwasowych dla przykładowych kwasów:

SO42- to anion siarczanowy (VI)

Cl- to anion chlorkowy

S2- to anion siarczkowy

HSO4- to anion wodorosiarczanowy (VI)

NO3-to anion azotanowy (V)

PO43-to anion ortofosforanowy (V)

H2PO4- to anion diwodoroortofosforanowy (V)

skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz