Dysocjacja

Dysocjacja

dysocjacja

Dysocjacja zachodzi w związkach chemicznych i jest rozpadem cząstek na atomy, jony lub prostsze cząsteczki do których należą wolne rodniki.

1. Dysocjacja jonowa, która jest rozpadem cząsteczek elektrolitu elektroobojętnych na jony do których należą aniony oraz kationy. Jest to proces równowagowy a stężenie elektrolitu nie ma wpływu na stałą dysocjacji jonowej.

Stopień tej dysocjacji dla elektrolitu w α roztworze jest stosunkiem liczby zdysocjowanych cząsteczek do całej liczby cząsteczek, które wprowadzone zostały do roztworu. Wpływa ona na przewodnictwo elektryczne roztworu i stanowi podstawę klasyfikacji elektrolitów. Rozróżniamy elektrolity mocne gdy α=1 oraz słabe gdy α«1.

Rodzaj elektrolitu, rozpuszczalnika, stężenie roztworu, temperatura i siła jonowa roztworu ma wpływ na stopień dysocjacji.

2. Dysocjacja termiczna polega na rozpadzie na mniejsze atomy albo cząsteczki związków chemicznych pod wpływem wysokiej temperatury. Jeżeli wiązanie chemiczne jakie jest w cząsteczce jest słabsze potrzebna jest niższa temperatura aby dysocjacja termiczna mogła zachodzić.

Katalog stron

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz