Dysocjacja

Reakcja zobojętniania

reakcja-zobojetniania

Reakcja zobojętniania, która zwana jest również reakcją neutralizacji to proces zachodzący pomiędzy kwasem i zasadą, którego efektem jest zmiana pH środowiska reakcji w stronę w obojętnego odczynu. Wynikiem jej jest powstanie soli i często lecz nie zawsze wody. Rozpatrując tą reakcje z innego punktu widzenia zobojętnianie jest każdą reakcją prowadzącą do zmian pH środowiska, także nie tylko pomiędzy kwasem a zasadą, również pomiędzy solą a kwasem albo zasadą, 2 kwasami, 2 zasadami, czy nawet 2 solami.

Zobojętnianie może posiadać różny przebieg w zależności od rodzaju środowiska w którym zachodzi. Przebieg tej reakcji zależy czy będziemy dodawać do roztworu kwasu zasadę lub też na odwrót. Dodając do kwasu zasadę wystąpi zmniejszone stężenie jonów hydroniowych H3O+, w przypadku gdy do roztworu zasady dodamy kwas zaobserwujemy zmniejszone stężenie jonów hydroksylowych.

Dodając stężone lub stałe kwasy, zasady lub sole, reakcję zobojętniania poprzedza reakcja jaką jest dysocjacja. Nowa sól, która powstaje w reakcji zobojętniania (nie we wszystkich) zachowuje formę zdysocjowaną w roztworze. Jeszcze w innych powstała sól, mimo że jest rozpuszczalna w wodzie, nie ulega reakcji dysocjacji, również powstająca sól ulega wytrąceniu z układu. Zdarza się, że w niektórych reakcjach zobojętniania powstający kwas albo zasada ulegają tylko częściowemu wytrąceniu bądź też odparowaniu z układu lub są bardzo słabo zdysocjowane.

Reakcja zobojętniania, która zachodzi w roztworach wodnych skierowana jest stronę wyrównania stężeń jonów hydroniowych lub wodorotlenowych, aby osiągnąć poziom charakterystyczny dla wody destylowanej, która posiada pH na poziomie 7.

Katalog stron

Podoba Ci się artykuł? Odostępnij go!

Zostaw komentarz