Dysocjacja jonowa chlorku sodu

Cząsteczki substancji które możemy rozpuścić w wodzie rozpraszają się w sposób równomierny pomiędzy jej cząsteczkami, tworząc w ten sposób roztwór wodny. Elektrolitem nazywamy substancję, która rozpuszcza się i tworzy roztwór posiadający jony. Takimi elektrolitami są: sole, wodorotlenki, a także kwasy [...]

Wrzesień 16, 2012 Teoria