Dysocjacja

Przeglądasz "Dysocjacja jonowa"Tag

dysocjacja chlorku sodu

Dysocjacja jonowa chlorku sodu

Cząsteczki substancji które możemy rozpuścić w wodzie rozpraszają się w sposób równomierny pomiędzy jej cząsteczkami, tworząc w ten sposób roztwór wodny. Elektrolitem nazywamy substancję, która rozpuszcza się i tworzy roztwór posiadający jony. Takimi elektrolitami są: sole, wodorotlenki, a także kwasy [...]

Wrzesień 16, 2012 Teoria
autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody zwana również autoprotolizą wody jest samorzutną dysocjacją elektrolityczną cząsteczek H2O, która zachodzi w ciekłej wodzie. Proces autodysocjacji ma znaczenie praktyczne, decyduje np. o zdolnościach wody do rozpuszczenia substancji jonowych. Stała równowagi w tej reakcji jest podstawą skali pH. [...]

Lipiec 14, 2012 Teoria
dysocjacja-jonowa

Dysocjacja jonowa (elektrolityczna)

Dysocjacja elektrolityczna zwana dysocjacją jonową jest procesem rozpadu jakiemu podlegają cząsteczki związków chemicznych. Do procesu tego potrzebny jest rozpuszczalnik polarny, którym zazwyczaj jest woda. Wynikiem rozpadu są jony (kationy oraz aniony). Dysocjacja została odkryta w roku 1878 przez Svante Arrheniusa [...]

Kwiecień 22, 2012 Teoria
dysocjacja

Dysocjacja

Dysocjacja zachodzi w związkach chemicznych i jest rozpadem cząstek na atomy, jony lub prostsze cząsteczki do których należą wolne rodniki. 1. Dysocjacja jonowa, która jest rozpadem cząsteczek elektrolitu elektroobojętnych na jony do których należą aniony oraz kationy. Jest to proces [...]

Kwiecień 9, 2012 Teoria