Dysocjacja kwasów

Roztwory kwasów, które posiadają właściwości przewodzenia prądu elektrycznego to elektrolity. Woda powoduje, że cząsteczki kwasów elektrycznie obojętnych ulegają rozpadowi się na jony, proces ten nazywany jest to dysocjacją elektrolityczną. Jony posiadające ładunek dodatni to kationy, a posiadające ładunek ujemny to [...]

Czerwiec 2, 2012 Teoria