Dysocjacja elektrolityczna soli

Niektóre z soli są rozpuszczalne w wodzie a ich roztwory są przewodnikami prądu elektrycznego. Skutkiem oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody oraz soli jest powstanie jonów, posiadających swobodę ruchu, które są także nośnikami ładunków. Jony posiadają ładunek, kationy charakteryzują się ładunkiem dodatnim, [...]

Czerwiec 24, 2012 Teoria