Stopień dysocjacji, moc kwasu

Stopieniem dysocjacji nazywamy stosunek moli cząsteczek związku chemicznego, ulegających rozpadowi do liczby moli cząsteczek danego związku, który znajduje się w roztworze, bądź w fazie gazowej albo stopie, gdzie zaszła dysocjacja elektrolityczna. Stopień dysocjacji jest zależny od struktury danego związku, dla [...]

Sierpień 3, 2012 Teoria