Czym są sole?

Sole są związkami chemicznymi, które są produktami reakcji kwasu z zasadą. Labilne atomy wodoru kwasu pozostają w całości bądź też w części zastąpione atomami/grupami o dodatnim ładunku. Sole zbudowane są z dodatniego kationu oraz ujemnego anionu, czyli tak zwanej reszty [...]

Lipiec 9, 2015 Teoria