Autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody zwana również autoprotolizą wody jest samorzutną dysocjacją elektrolityczną cząsteczek H2O, która zachodzi w ciekłej wodzie. Proces autodysocjacji ma znaczenie praktyczne, decyduje np. o zdolnościach wody do rozpuszczenia substancji jonowych. Stała równowagi w tej reakcji jest podstawą skali pH. [...]

Lipiec 14, 2012 Teoria